Mindfulness i Gallo Huset

Mindfulness-gruppe starter på Gallo Huset den 27.2.2018 fra 9-10. Vi mødes hver anden tirsdag og der er plads til 5 på holdet. Tilmelding på 86188160. Mere info her.

 

Læsegruppe vedr. Sydamerikansk litteratur: Er du interesseret i Sydamerikansk litteratur og har du også lyst til at snakke lidt spansk så er denne læsegruppe måske noget for dig? Gruppen starter torsdag den 1/3 2028 kl. 13.00-14.30. Mere info her.

 

Døde danske poeters klub: Gallo Huset hylder 4 stærke poeter og kunstnere 4 torsdage. Den 22. februar starter lyrikarrangementerne med at vi hylder Dan Turell. Mere info her.

 

Fællesspisning fredage i ulige uger kl. 18: Få en god start på weekenden med et sundt måltid mad og hyggeligt samvær. Det koster 20 kr. at spise med. Tilmelding på Facebook eller på Gallo Huset 86188160 senest samme dag kl. 12. Mere info her.

 

Strikke - hygge gruppe: Hver tirsdag mellem 13-16 er der strikke - hygge gruppe i loungen ved siden af vores kaffebar Gallo to Go. Strikkegruppen er åben for alle.

 

Debatarrangementer: Onsdag den 21/2 2018: Oplæg om OCD og den 28/2 2018: Nytænk Sociale indsatser - om Fundamentet. Yderligere info

 

Recovery-gruppe starter på Gallo Huset den 31. januar 2018 kl 12.30-14.30. Formålet med gruppen er, at vi får snakket om det at være et menneske med psykiske sårbarhed/sygdom og deler ud af vores livserfaringer. Tilmelding og yderligere info hos Mogens Jørgensen på mobil: 60174431.

 

I januar og februar måned kan du se kunstudstillingen: "Frikløverudstilling" 

Uddybende info om udstillingen kan du læse her

 

Læsegruppe Hver onsdag kl. 10.30-12.00. En læseguide forbereder en tekst og et digt til hver gang - man læser det sammen og taler om indholdet. En skøn tilgang til litteratur.

 

Kontorfællesskab

I Gallo Huset er det muligt, at fremleje 2 lokaler - samlet eller hver for sig på månedlig basis. Der er køkkenfaciliteter til fri afbenyttelse, og mulighed for brug af stort eller lille mødelokale efter aftale. Kontakt Gallo Huset på 86188160.

 

Vil du dekorere vores vindue?

Vi mangler folk til at dekorere kaffebarens vindue ud til gaden. Læs mere her.

Vision

Gallo Huset arbejder for at fremme åbenhed og viden om psykiatri. Vi mener, at samfundet har brug for en ændret holdning til psykiatribrugere, og at mange psykiatribrugere har brug for en ændret holdning til, hvad de kan gøre for samfundet. Gallo Huset vil være med til at nedbryde fordomme omkring psykisk sygdom.

 

Formål

Gallo's idegrundlag er "Hjælp til selvhjælp". Medarbejderne får en arbejdsdag, der ikke blot giver struktur, men også indeholder opgaver, der bliver til spændende udfordringer. Den flade struktur fremmer empowerment og recoveryprocessen hos den enkelte medarbejder - hjælp til selvhjælp.

 

Vi vil:

 • Fremme åbenhed og viden om psykiske sygdomme
 • Vise at mennesket er mere end sin sygdom, sine problemer og konflikter
 • Drive en økologisk café
 • Have fokus på det raske - ressourcerne og de stærke sider i det enkelte menneske
 • Ansætte medarbejdere med egne erfaringer fra psykiatrien
 • Tilbyde bøger til læsning og køb: psykiatrifagligt og Gallo Forlagets udgivelser
 • Undgå alt som hæmmer kreativitet og aktivitet, såsom overflødige hierarkier og bureaukrati.

 

Arbejdspladsen

Gallo Huset er en demokratisk arbejdsplads. Vi har én leder og ca. 18-20 medarbejdere. Medarbejderne har alle haft eller har psykiske problemer. Ved medarbejdermøderne har alle én stemme, og eventuel uenighed afgøres ved simpelt stemmeflertal. De fleste medarbejdere er i skånejobs i Gallo Huset. Medarbejderne er til rådighed for husets kunder i alle spørgsmål vedrørende husets aktiviteter.

 

Gallo Husets værdigrundlag

Medarbejdernes interne værdier

 • Vi er som udgangspunkt altid imødekommende overfor hinanden
 • Vi er hjælpsomme overfor hinanden
 • Vi fokuserer på den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger
 • Vi tager et fælles ansvar for de daglige gøremål
 • Vi er forandringsorienterede
 • Vi har ret til/ansvar for at passe på os selv - sige til og fra
 • Vi ser engagement som en forudsætning for at arbejde i Gallo Huset
 • Vi vægter demokrati og medbestemmelse

 

Medarbejdernes værdier overfor besøgende og samarbejdspartere

 • Vi er i princippet åbne overfor alle henvendelser
 • Vi er som udgangspunkt altid imødekommende
 • Vi er servicemindede
 • Vi er hjælpsomme
 • Vi har ret til/ansvar for at passe på os selv
 • Som udgangspunkt skal vores arbejde udadtil appellere bredt, have informationsværdi og/eller nedbryde fordomme
 • Gallo Huset arbejder uafhængigt af religiøse og politiske interesser