Mindfulness i Gallo Huset

Mindfulness-gruppe starter på Gallo Huset den 27.2.2018 fra 9-10. Vi mødes hver anden tirsdag og der er plads til 5 på holdet. Tilmelding på 86188160. Mere info her.

 

Læsegruppe vedr. Sydamerikansk litteratur: Er du interesseret i Sydamerikansk litteratur og har du også lyst til at snakke lidt spansk så er denne læsegruppe måske noget for dig? Gruppen starter torsdag den 1/3 2028 kl. 13.00-14.30. Mere info her.

 

Døde danske poeters klub: Gallo Huset hylder 4 stærke poeter og kunstnere 4 torsdage. Den 22. februar starter lyrikarrangementerne med at vi hylder Dan Turell. Mere info her.

 

Fællesspisning fredage i ulige uger kl. 18: Få en god start på weekenden med et sundt måltid mad og hyggeligt samvær. Det koster 20 kr. at spise med. Tilmelding på Facebook eller på Gallo Huset 86188160 senest samme dag kl. 12. Mere info her.

 

Strikke - hygge gruppe: Hver tirsdag mellem 13-16 er der strikke - hygge gruppe i loungen ved siden af vores kaffebar Gallo to Go. Strikkegruppen er åben for alle.

 

Debatarrangementer: Onsdag den 21/2 2018: Oplæg om OCD og den 28/2 2018: Nytænk Sociale indsatser - om Fundamentet. Yderligere info

 

Recovery-gruppe starter på Gallo Huset den 31. januar 2018 kl 12.30-14.30. Formålet med gruppen er, at vi får snakket om det at være et menneske med psykiske sårbarhed/sygdom og deler ud af vores livserfaringer. Tilmelding og yderligere info hos Mogens Jørgensen på mobil: 60174431.

 

I januar og februar måned kan du se kunstudstillingen: "Frikløverudstilling" 

Uddybende info om udstillingen kan du læse her

 

Læsegruppe Hver onsdag kl. 10.30-12.00. En læseguide forbereder en tekst og et digt til hver gang - man læser det sammen og taler om indholdet. En skøn tilgang til litteratur.

 

Kontorfællesskab

I Gallo Huset er det muligt, at fremleje 2 lokaler - samlet eller hver for sig på månedlig basis. Der er køkkenfaciliteter til fri afbenyttelse, og mulighed for brug af stort eller lille mødelokale efter aftale. Kontakt Gallo Huset på 86188160.

 

Vil du dekorere vores vindue?

Vi mangler folk til at dekorere kaffebarens vindue ud til gaden. Læs mere her.

Foredrag

Gallo Huset har gennem flere år erfaringer med at holde foredrag for uddannelsesinstitutioner eller grupper. Vores udgangspunkt for foredragene er at lukke op for det tabubelagte emne, som psykiatri og psykisk sygdom kan være og ikke mindst fordommene herom.

 

Baggrund for foredrag:

Vores foredrag bliver holdt af to medarbejdere. Det varer ca. 2 timer og indeholder 2 emner, et om Gallo og et personligt foredag. Der er tid under eller efter foredragene til uddybende spørgsmål. Det er en glæde for os at opleve tilhørernes interesse og vi har erfaring for, at mange institutioner vælger at komme igen. Det er vores indtryk, at det giver et både fagligt og personligt udbytte at høre vores foredrag.
 
I Gallo Huset arbejder vi for at øge viden og forståelse for psykiske problemer og psykisk sygdom og herunder forsøger vi at medvirke til at skabe et mere nuanceret billede og mindske tabu omkring emnet. Vores fokus er psykisk syges ressourcer og muligheder for at komme sig.
 
Vores foredrag er et vigtigt bud på en øget dialog mellem samfundet og psykiatriens medarbejdere og brugere.

Gallo foredraget:

Gallo foredraget er den første del. Her vil vi fortælle om Gallo, som er en lille, men alsidig organisation med bl.a. en kreativ skole, et forlag, et gartneri mm. Gallo Huset er en del af disse Gallo Aktiviteter. Vi fortæller om, hvordan det hele er startet og hvordan det har udviklet sig. Desuden informerer vi om vores hverdag i Gallo Huset med alle de ting, der foregår her.
 
Recovery og Empowerment er en implementeret del af Gallo Aktiviteterne (vi har altid talt om hjælp til selvhjælp). Vi fortæller ud fra egne erfaringer om det at arbejde under særlige vilkår i forhold til det at arbejde på det almindelige arbejdsmarked.

Personlige foredrag:

Det personlige foredrag bliver også holdt af medarbejdere i Gallo Huset, der fortæller om livet med en psykisk lidelse eller sårbarhed og om det at komme videre. Her vil blive fortalt om foredragsholderens møde med det psykiatriske system og det vil give tilhørerne indsigt i et sygdomsforløb. Herunder hvad henholdsvis god og mindre god behandling har betydet for den enkelte.
 
Foredraget vil give indsigt i sygdom, men også fortælle at der findes rigtige mennesker bag alle diagnoser. Dvs. der er ingen mennesker, der er syge hele tiden. Man er meget mere end sin diagnose/sygdom.
 
Alle medarbejdere i Gallo Huset kender betydningen af inklusion og f.eks. det at have et arbejde. Der vil blive fortalt om vendepunkterne i foredragsholderens sygdomsforløb og hvordan vedkommende er nået dertil, at han/hun måske igen kan kigge livskvaliteten i øjnene.
 
Vi har holdt foredrag for mange forskellige mennesker. Vi har haft besøg af bl.a. uddannelsesinstitutioner, gymnasier, folkeskoler, varmemestre, daghøjskoler, revalideringscentre og medarbejdere ved forskellige psykiatriske arbejdspladser, f.eks. lokalpsykiatri og aktivitetscentre.
 
Mange af vores foredragskunder kombinerer et foredragsbesøg i Gallo Huset med et besøg på Museet på Psykiatrisk Hospital. Museet har telefon 78 47 04 03.

Har du og din gruppe lyst til at blive klogere på andre mennesker? Vil I vide noget om psykisk sygdom? Så ring og få en snak med os i Gallo Huset på telefon 86 18 81 60.

Priser:

For grupper op til 9 personer: 750 kr.
For grupper med 10-30 personer: 1.000 kr.
For grupper med 31-40 personer: 1.200 kr.
Foredrag uden for huset koster: 1.500 kr. uanset gruppens størrelse. Derudover må der påregnes kørselsgodtgørelse og over større afstande ligeledes diæter. Efter kl. 17:00 aftales en særlig pris.
 
Til foredragene serveres kaffe og the, som er med i prisen.
 
Der er mulighed for tilkøb af frokost, dette skal dog bestilles en uge i forvejen.